Privacy Bepalingen

© Copyright
 
Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, schema's, geluiden, animaties en video's alsook het ter beschikking stellen ervan op internet van SVN-SYSTEMS zijn beschermd door het auteursrecht en de andere van kracht zijnde wetten. De inhoud op de internetsite mag niet worden gekopieerd, gebruikt, en aangepast voor commerciële doeleinden of ter beschikking worden gesteld aan derden.


Wettelijke bepalingen

SVN-SYSTEMS dankt u voor het bezoek aan haar website en voor de interesse in haar producten. De  verzamelde persoonlijke gegevens op de site van SVN-SYSTEMS en nevenwebsites zullen uitsluitend gebruikt worden om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren: verzending van informatie en documentatie van onze producten of behandeling van uw vraag door de bevoegde dienst of eventueel doorgestuurd naar een bevoegd filiaal. Wij garanderen de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens, conform de wettelijke wettelijke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.