Belastingvoordelen (België)

Subsidies

Belastingsvermindering:

U bent belastingplichtige?
U doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak?
Dan kan u vanaf 2009 belastingsvermindering krijgen als de werken worden uitgevoerd door een erkent installateur.

Wie komt in aanmerking voor deze belastingsvermindering?
De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder.

Hoeveel bedraagt deze maatregel?
Het is een fiscale maatregel. U kan 50 % van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen.
Het geïndexeerde maxiumumbedrag voor de belastingsaangifte 2024 - inkomsten 2023 - bedraagt € 710 euro.

Hoe gebeurt de belastingaangifte?
Investeringen die u laat uitvoeren in 2022 en die u betaalt in 2022, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2023.
Investeringen die worden uitgevoerd in 2022, maar pas betaald worden in 2023, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2024.

 

Welke investeringen komen in aanmerking?

Inbraak:

  • Beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

  • Gepantserde deuren.

Wat zijn de verplichtingen van de geregistreerde aannemer?

  • Op de factuur vermelden van de woning waar de werken worden uitgevoerd.

  • Bewijs leveren van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijke voorschriften.

Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige?
De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking van de FOD Financiën houden:

  • de facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven.

  • het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze facturen worden vermeld.

  • verklaring over de kwaliteit van de installatie (verklaring op de factuur of op een bijlage bij de factuur).